Oktatóknak

Az Eszterházy Károly Egyetem oktatói, kutatói, PhD-hallgatói vezethetnek online kurzusokat a Virtuális Egyetemen. Egy tantárgy indítása a következő ügyintézési eljárást igényli


  1. A kezdeményező kitölti a Tantárgy indítási kérelem a Virtuális Egyetemen című dokumentum sablont.
  2. A kérelem digitális formában a virtualisegyetem@ektf.hu email címre nyújtható be.
  3. A dokumentum véleményezését a Virtuális Egyetem szakmai koordinátorai végzik, akik szakmai javaslatokat fogalmazhatnak meg a kezdeményezőnek, illetve támogató nyilatkozatot állíthatnak ki a tantárgy indítására vonatkozóan.
  4. Támogatás esetén Pedagógiai Kar Kari Tanácsa hoz döntést a tantárgy Virtuális Egyetemre való felvételéről.
  5. A tantárgyhoz tartozó kurzusok szervezését, meghirdetését a kezdeményező és a szakmai koordinátorok együttesen végzik.

Online kurzusok indíthatók az Eszterházy Károly Egyetemen már létező tantárgyakhoz, illetve új, eddig nem létező képzések kezdeményezhetők a Virtuális Egyetemen. A tudás megosztásának nemes eszménye mellett a Virtuális Egyetem tudásértékesítési lehetőséget is biztosít a kurzus oktatóinak. Ezért az ingyenes kurzusok mellett lehetőség van arra, hogy a képzéseket mindenki számára fizetős, vagy az egyetemünk hallgatói számára ingyenes, a külsősöknek fizetős formában kerüljenek meghirdetésre.

Az Eszterházy Károly Egyetemen már létező szabadon választható vagy kötelező tantárgyak online kurzusai a hallgatók számára egyenértékűek a kontaktórás változatokkal. Az adminisztráció a Neptun rendszeren keresztül történik. Az oktató meghirdeti a Neptunban a kurzust, amire a hallgatók jelentkezhetnek. Teljesítési feltételként megadja, hogy a hallgatóknak a Virtuális Egyetem azonos nevű kurzusát kell elvégezniük. Az oktató feltételrendszerén múlik, hogy a kurzushoz tartozik-e kontaktóra, kötelező-e az azon való részvétel az egyetemi hallgatók esetében vagy elegendő a digitális tanulási környezet használata. Külsősök esetében nem ajánlott a személyes megjelenés előírása, differenciálhatók a teljesítési feltételek. A kurzus befejezését követően az eredmények rögzítését az oktató a Neptunban végzi el.

Az indítani kívánt kurzusok tartalmát tekintve nincs megkötés. Érdemes olyan kurzusok indításában gondolkodni, amelyek témája minél szélesebb réteget kíván megcélozni, piaci környezetben jól hasznosítható tudást kínálnak. Egy kurzushoz több oktató, oktatási asszisztens is tartozhat.

Mivel a Virtuális Egyetem nyitott, bárki jelentkezhet a kurzusokra, ezért a jelentkezés előfeltételekhez nem köthető, de ajánlások megfogalmazhatók azzal kapcsolatosan. Továbbá a kurzus elején alkalmazható előmérés, amelynek eredménye alapján dönthet arról az oktató, hogy a tanuló folytathatja-e a kurzust vagy sem. Fizetős kurzusok esetén ebben az esetben biztosítani kell a kurzus díjának visszafizetését.
A Virtuális Egyetem teljesítési feltételei közé beépíthetők határidők, mérföldkövek, de az oktatóknak érdemes tisztában lenni azzal a fontos tapasztalattal, hogy a jelentkezők számára az egyik legfontosabb előnye az online kurzusoknak, hogy rugalmas időbeosztással végezhetik el azokat. Érdemes ezért az oktatóknak többféle teljesítési lehetőséget is biztosítani és tekintettel lenni azokra, akik igénylik a szabad időgazdálkodást.

Ajánlott, hogy az oktatók használják ki a digitális oktatási környezetet és biztosítsanak multimédiás, interaktív oktatóanyagokat a tanulóiknak. Az előadások, szóbeli magyarázatok anyagát érdemes videóra venni, amely azután végtelenszer felhasználható. Ugyanakkor figyelembe kell venni azokat a kutatási eredményeket, amelyek a videó hosszára vonatkoznak. Ezek alapján a tanulók 10 percnél jellemzően nem néznek tovább egy videót, így ajánlott ennél rövidebbre készíteni azokat. Érdemes automatizált javítási lehetőséggel rendelkező kérdéseket, teszteket alkalmazni, amelyek interaktivitást és tudásukkal kapcsolatosan visszajelzést biztosítanak a tanulóknak olyan módon, hogy nem igénylik az oktató állandó munkáját. Kérdések alkalmazásával több 10 perces videót is alkalmazhatunk, amely a videók közt ellenőrzi, hogy a tanuló sikeresen elsajátította-e a multimédiás anyag tartalmát.

A feladatok szervezésekor érdemes kihasználni a közösség erejét és hálózati munkára épülő tevékenységeket alkalmazni. Ez abban az esetben, amelyben a hallgatók létszáma várhatóan magas, különösen ajánlott. Érdemes tehát olyan feladatokat alkalmazni, amelyek során a tanulók közösen konstruálják meg a tananyagelemeket, vitafórumokat indítani, melyben interaktivitáson keresztül fejlődnek egy témában. Közös problémamegoldást igénylő feladatokat, projekteket tervezni, ahol feltétel a tudáselemek önálló megszerzése és azok egymással történő megosztása. Az értékelésben nagy segítséget jelent, ha a tanulókat is bevonjuk ebbe a folyamatba és feladatként határozzuk meg, hogy véleményezzék egymás munkáját.

 

Az online kurzusok indításában segítséget, konzultációs lehetőséget biztosítanak
oktatástervezési kérdésekben: Hülber László (hulber.laszlo@uni-eszterhazy.hu),
oktatásmarketing területén: Simándi Szilvia (simandiszilvia@uni-eszterhazy.hu),
multimédiás anyagok, oktató videók elkészítésében: Grebely Gergely (grebely.gergely@uni-eszterhazy.hu) és Varga Ferenc (licifer@ektf.hu).