Az informatikai eszközök térnyerése olyan fontos változásokhoz hasonlítható, mint annak idején a könyvnyomtatás, vagy az írás feltalálása. Ahhoz, hogy a jövő generációját felkészítsük a digitális technológia tudatos, konstruktív, egészséges használatára, elengedhetetlen az oktatásban való fejlesztő alkalmazásuk. A kurzus célja, hogy a pedagógusokat, tanárképzésben résztvevőket bevezesse a digitális nevelés világába, felkészítse a legalapvetőbb oktatási célú infokommunikációs technológiák használatára. A 12 hetes képzés során a résztvevők digitális segédanyagok, oktatóvideók segítségével, mentori támogatással, hálózatalapú tanulást megvalósítva sajátíthatják el a különböző eszközök használatát, és dolgozhatják ki az ahhoz tartozó egyéni pedagógiai, módszertani megoldásaikat.

A kurzus tematikája

1. Nevelés az információs társadalom korában. IKT műveltség, pedagógusok IKT kompetenciáit leíró modellek. Generációs elméletek és azok értékelése. Tanulók, tanárok digitális kompetenciáira vonatkozó kutatások eredményei. Digitális alapú nevelés megvalósításának kérdései. Digitális eszközök alkalmazásának didaktikai háttere.
(videó előadás, digitális segédanyagok, vitafórum)

2. IKT alapú pedagógiai tervezés. Digitális forrásfeldolgozás, digitális tananyagtárak, tananyagelemek az interneten, alkalmazásukhoz kapcsolódó módszertani megoldások.
(videó előadás, digitális segédanyagok, gyakorlati, módszertani feladatok, közös értékelés)

3. Online időszalagok az oktatásban. Szófelhők készítése és alkalmazása oktatási céllal. (digitális segédanyagok, gyakorlati, módszertani feladatok, közös értékelés)

4. Felhő alapú adattárolás. Felhő alapú dokumentumkezelés, szerkesztés. Online kollaboratív munka megvalósítása pedagógia céllal. Google szolgáltatásai az oktatásban.
(digitális segédanyagok, gyakorlati, módszertani feladatok, közös értékelés)

5. Fogalom-, gondolattérképek. Online fogalom-, gondolattérképek használata az oktatásban. (digitális segédanyagok, gyakorlati, módszertani feladatok, közös értékelés)

6. Technológia alapú mérés-értékelés alapfogalmai. Tanulói válaszadó rendszerek. Online tesztszerkesztés. (digitális segédanyagok, gyakorlati, módszertani feladatok, közös értékelés)

7. Az online közösségi oldalak, tematikus közösségi oldalak, blogok, mikroblogok, közösségi könyvjelzők az oktatásban.
(digitális segédanyagok, gyakorlati, módszertani feladatok, vitafórum, közös értékelés)

 

Oktatásszervezés, módszerek

A kurzuson résztvevőknek egy-egy eszköz megismeréséhez két hét áll rendelkezésükre. Ez elegendő idő ahhoz, hogy az eszközhasználat elsajátítása mellett a pedagógiai, módszertani kérdésekkel is részletesen foglalkozzanak. A kurzus intenzitása igazodik egy pedagógus átlagos terheléséhez, ezért munka mellett is reálisan elvégezhető.
A gyakorlati feladatok produktumait, és a hozzájuk társított módszertani megoldásokat a tanulók egy blogban vezetik, amely portfolióját képezi a kurzuson végzett tevékenységeknek. A résztvevők értékelik, diskurzust folytatnak egymás blogbejegyzéseiről, amely az oktatói értékelésekkel együtt lehetőséget biztosít az önreflexióra.
A kurzus tevékenységközpontú hálózati munkára épül, amelynek eredményes teljesítéséhez elengedhetetlen a résztvevők aktivitása, intenzív, kezdeményező kommunikációja

A kurzus időtartama

12 hét

Költségek

Ingyenes

Előismeretek, képzési szint

Pedagógiai, informatikai alapismeretek

Oktató(k) Dr. Hülber László

Médiainformatika Intézet

A kurzus nyelve

magyar

A kurzusra jelentkezni lehet

2016. október 16..

Regisztrálok