Az informatikai eszközök térnyerése olyan fontos változásokhoz hasonlítható, mint annak idején a könyvnyomtatás, vagy az írás feltalálása. Ahhoz, hogy a jövő generációját felkészítsük a digitális technológia tudatos, konstruktív, egészséges használatára, elengedhetetlen az oktatásban való fejlesztő alkalmazásuk. A kurzus célja, hogy a pedagógusokkal, tanárképzésben résztvevőkkel aktív diskurzust folytasson a digitális nevelés aktuális kihívásairól, továbbfejlessze képességeiket az oktatási célú infokommunikációs technológiák használatában. A 12 hetes képzés során a résztvevők digitális segédanyagok, oktatóvideók segítségével, mentori támogatással, hálózatalapú tanulást megvalósítva sajátíthatják el a különböző haladó szintű eszközök használatát, és dolgozhatják ki az ahhoz tartozó egyéni pedagógiai, módszertani megoldásaikat.

A kurzus tematikája

1. Nevelés az információs társadalom korában. IKT műveltség, pedagógusok IKT kompetenciáit leíró modellek. Generációs elméletek és azok értékelése. Tanulók, tanárok digitális kompetenciáira vonatkozó kutatások eredményei. Digitális alapú nevelés megvalósításának kérdései. Digitális eszközök alkalmazásának didaktikai háttere.
(videó előadás, digitális segédanyagok, vitafórum)

2. IKT alapú pedagógiai tervezés. Infografika. Infografikák oktatási célú használata. Infografika szerkesztésére alkalmas eszközök.
(videó előadás, digitális segédanyagok, gyakorlati, módszertani feladatok, közös értékelés)

3. Prezi online prezentációkészítő az oktatásban. Prezi lehetőségeinek kihasználása pedagógia célokra.
(digitális segédanyagok, gyakorlati, módszertani feladatok, közös értékelés)

4. Multimédiás dokumentumszerkesztők. Oktatóvideók szerkesztése, készítése. Digitális történetmesélés.
(digitális segédanyagok, gyakorlati, módszertani feladatok, közös értékelés)

5. Az interaktív tábla alkalmazási lehetőségei az oktatásban. Digitális tananyagok szerkesztése táblaszoftverek segítségével.
(videó előadás, digitális segédanyagok, gyakorlati, módszertani feladatok, közös értékelés)

6. E-learning keretrendszerek az oktatásban. A tanulásmenedzsment rendszerek eszközei. Az E-learning rendszereken megvalósuló pedagógiai munka tervezése.
(videó előadás, digitális segédanyagok, gyakorlati, módszertani feladatok, közös értékelés)

7. Wikipedia, Wikik az oktatásban. Wiki szerkesztésére alkalmas eszközök.
(digitális segédanyagok, gyakorlati, módszertani feladatok, vitafórum, közös értékelés)

 

Oktatásszervezés, módszerek

A kurzuson résztvevőknek egy-egy eszköz megismeréséhez két hét áll rendelkezésükre. Ez elegendő idő ahhoz, hogy az eszközhasználat elsajátítása mellett a pedagógiai, módszertani kérdésekkel is részletesen foglalkozzanak. A kurzus intenzitása igazodik egy pedagógus átlagos terheléséhez, ezért munka mellett is reálisan elvégezhető.
A gyakorlati feladatok produktumait, és a hozzájuk társított módszertani megoldásokat a tanulók egy blogban vezetik, amely portfolióját képezi a kurzuson végzett tevékenységeknek. A résztvevők értékelik, diskurzust folytatnak egymás blogbejegyzéseiről, amely az oktatói értékelésekkel együtt lehetőséget biztosít az önreflexióra.
A kurzus tevékenységközpontú hálózati munkára épül, amelynek eredményes teljesítéséhez elengedhetetlen a résztvevők aktivitása, intenzív, kezdeményező kommunikációja.

A kurzus időtartama

12 hét

Költségek

Igyenes

Előismeretek, képzési szint

Pedagógiai, digitális eszközök az oktatásban (alapszint)

Oktató(k) Dr. Hülber László

Médiainformatika Intézet

A kurzus nyelve

magyar

A kurzusra jelentkezni lehet

2016. október 16..

Regisztrálok