A kurzus megalapozásaként a résztvevő elsajátítja a távtanuláshoz, távmunkáltatáshoz elengedhetetlen alapvető hálózatszervező, megosztó alkalmazások; közösségi könyvjelző (Delicious), fájlmegosztó (Slideshare) ismérveit, a regisztráció lépéseit, valamint a hálózati médiarendszerek alkalmazásán alapuló hálózatalapú óravázlat és/vagy a tükrözött osztályterem elvén alapuló konzultációs rend szervezésének alapelveit.

Tisztázzuk az önálló tanulásra alkalmas tananyagok, multimédiás oktatóprogramok és elearning tananyagok értékelési lehetőségeit, a tudáskonstrukció és megosztás alapelveit, valamint az új média és a tanítási-tanulási folyamatban elfoglalt helyét, hatásrendszerét. Megismerkedik a távoktatás és a tanuláselméletek rendszerével, valamint az alapvető webkettes alkalmazások technikai feltételeivel, ezen túlmenően feldolgozzuk a hagyományos és az új (hálózati) médiarendszer ismérveit, hatásrendszerét.

A kurzus alkalmas különböző munkarendű résztvevők (nappali részidős levelező és távoktatás) számára csakúgy, mint a nyitott formában történő elsajátításra. Úgy gondolom, hogy a résztvevő pedagógus(jelölt) kollégák olyan segítséget kapnak a közösségi média megoldások alkalmazásával, mely révén tanulásszervező munkájukat hatékonyabbá tehetik.

A kurzus tematikája

1.1 RÉSZTVEVŐK ÉRTESÍTÉSE A KURZUSRÓL
Üzenetküldés a résztvevőknek a közösségi vagy a Neptun rendszer segítségével, a kurzusszervezésről, hozzárendelések a kurzushoz. Motiváló ráhangoló tartalmak:

1.2. Az ELSŐ TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG
Felkészülés a kiadott tartalmakról

2.1. Az ELSŐ KONZULTÁCIÓ (1-4 óra)
A résztvevők (g+) felületen történő hozzárendelését, és az online regisztrációs formák ismertetésén követően, az előzetesen kiadott ráhangoló média-tartalmak véglegesíítésére/feldolgozására, és a szakmai törzsanyag (újmédia és a hálózatalapú tanulás, tükrözött osztályterem) tartalmak csomópontjainak bemutatására, megvitatására kerül sor.

2.2. A MÁSODIK TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG.
Az első két konzultáció közötti szakaszban – online munkaformában – elsősorban a kurzusban kijelölt témabibliográfiáját dolgozzák fel (Delicious), valamint egy multimédiás elektronikus tananyag értékelését végzik el a résztvevők és teszik közzé a dokumentum- prezentáció megosztó (Slideshare) oldalon, majd megosztják a g+ kurzusfelületen http://bit.ly/1QYDKQZ

3.1. A MÁSODIK KONZULTÁCIÓ (5-8. órán)
A kurzus törzsanyagához tartozó feladatmegoldások (témabibliográfia, multimédia értékelés) bemutatására/megvitatása kerül sor a szóbeli előadást támogató online alkalmazás (http://delicous.com, http://slideshare.net) segítségével

3.2. A HARMADIK TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG során – a második harmadik konzultáció között – a résztvevők online munkaformákkal támogatva a kurzus közösségi felületen (g+) kérdéseket tesznek fel kérdéseket, formálnak véleményt a kurzus törzsanyagában közzétett tartalmakról. Az online munkaformában elkészített a hálózatalapú óravázlatuk és/vagy tükrözött osztályterem módszerén alapuló tematikus tervet online eszközökkel (http://slideshare.net oldalon) prezentálva mutatják be a résztvevők.

4. A HARMADIK KONZULTÁCIÓ (9-12. kontakt óra)
A résztvevők prezentálják a szaktárgyról szóló ismereteiket a felvetett probléma megoldását, kiegészítve személyes érveléssel, párbeszéddel, önreflexióval. Online szerkesztők (video: https://www.wevideo.com https://www.youtube.com/editor. http://prezi.com/

5. VISSZACSATOLÁS A KURZUSRÓL (g+ felületen)

Oktatásszervezés, módszerek

A kurzus rövid online vitaindító előadásokra, prezentációra és multimédiás tartalmakra, valamint, tanulmányokra épül, amelyek a kurzus során végig elérhetők lesznek.
A meglévő erőforrások sorra vételét, valamint a tartalom, és támogatás közösségi felületének (g+) kidolgozását követően kerül sor a tanulásszervezés ciklusainak kialakítására.

A kurzus időtartama

4-6 hét

Költségek

Ingyenes

Előismeretek, képzési szint

A online eszközök, közösségi felületek használatában való jártasság

Oktató(k) Csernai Zoltán

informatikus Multimédia kutató Intézet

Dr. Forgó Sándor

tanszékvezető Médiainformatoikai Intézet Oktatás- és Kommunikáció technológia

Racsko Réka

tanársegéd Médiainformatikai Intézet Humáninformatikai Tanszék

A kurzus nyelve

magyar

A kurzusra jelentkezni lehet

2016. március 20..

Regisztrálok