Az okoseszközök (tabletek és okostelefonok) széles körben való elterjedése még nagyobb kihívást hozott az oktatás számára, mint a számítógép. Oktatási intézmények sora vezette be a házirendjébe az okostelefon iskolai használatának korlátozását, vagy akár tiltását. A kurzus célja, hogy rámutasson az okoseszközök azon funkcióira, amelyek elmozdíthatják az eszközöket a tiltólistáról. Pedagógiai célok mentén használható alkalmazásokat és funkciókat veszünk sorra a kurzus során, bizonyítva az okoseszközök tanítási-tanulási folyamatban nyújtott OKOS oldalát.
A 12 hetes képzés során a résztvevők digitális segédanyagok, oktatóvideók segítségével, mentori támogatással, hálózatalapú tanulást megvalósítva sajátíthatják el a különböző eszközök használatát, és dolgozhatják ki az ahhoz tartozó egyéni pedagógiai, módszertani megoldásaikat.

A kurzus tematikája

1. Mobiltechnológia az információs társadalomban: 21. századi készségek; Tanári és tanulói kompetenciarendszerek; M-learning; BYOD
(videó előadás, digitális segédanyagok, vitafórum)

2. Az okoseszközök intézményi és tantermi bevezetésének elméleti kérdései; Az okoseszközök technológiai paraméterei: készülékek; operációs rendszerek; alkalmazás áruházak; biztonságos használat. Saját eszközhasználati gyakorlat.
(videó előadás, digitális segédanyagok, gyakorlati egyéni feladat és csoportfeladat)

3. Tananyagok, tanulási tartalmak elérése okoseszközön: internetes keresés; ebook; nyelvtanulás; kiterjesztett valóság; 3D alkalmazások; rajzolás; interaktív tartalmak meghatározott tárgykörökben.
(digitális segédanyagok, gyakorlati egyéni feladatok)

4. Kollaboratív munka okoseszközön: jegyzetelés; szinkrón és aszinkron kommunikációs lehetőségek, szavazás.
(videó előadás, digitális segédanyagok, gyakorlati egyéni feladat és csoportfeladat)

5. A tanulási folyamat dokumentálásának eszközei: naptár; emlékeztető; hangjegyzet; képernyőkép; tanórai videó; blogolás; podcasting.
(digitális segédanyagok, gyakorlati egyéni feladatok)

6. Helyalapú szolgáltatások (geolokáció) az oktatás szolgálatában; Gamification; Az okostelefon mint mérőeszköz.
(digitális segédanyagok, gyakorlati egyéni feladatok)

7. Óratervek okoseszközre
(digitális segédanyagok, gyakorlati, módszertani feladat, társértékelés)

Oktatásszervezés, módszerek

A kurzuson résztvevőknek egy-egy témában való elmélyedéshez két hét áll rendelkezésre. Az elmélyülést minden téma esetében segíti egy rövid bevezető előadás, majd ezt követik különböző, változatos gyakorlati feladatok. Az elkészített feladatok egy portfólió fájlba kerülnek majd, amely sablon alapján készül. Így a kurzuson végzett tevékenységeknek lesz egy végső produktuma, amely portfólióként is bemutatható.
A kurzus tevékenységközpontú hálózati munkára épül, amelynek eredményes teljesítéséhez elengedhetetlen a résztvevők aktivitása, intenzív, kezdeményező kommunikációja.

A kurzus időtartama

14 hét

Költségek

ingyenes

Előismeretek, képzési szint

Pedagógiai, informatikai alapismeretek

A kurzus nyelve

magyar

A kurzusra jelentkezni lehet

2016. október 16..

Regisztrálok